Data cazare

Data plecare

Persoane

Confidentialitate

Avand in vedere: 

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicat în toate statele Uniunii Europene. 

 – Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal, stabilește o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în special în mediul online.

 

S-A ÎNTOCMIT PREZENTA NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea privind modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul unităţilor hoteliere politica GDPR. 

 

Datele cu caracter personal: Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi. Prin prezenta Informare vă comunicăm că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi următoarele: datele de identificare şi contact: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, datele de identificare menţionate în BI/CI/ paşaport sau alte acte de identitate, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, cont bancar, adresă de facturare, tipul cardului bancar/ cardului de credit, numele titularului cardului bancar/ cardului de credit, data expirării cardului bancar/ cardului de credit, codul CVC/CVV al cardului bancar, IP-ul în situaţia accesării site-ului NEW ERA Hotels, opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice. În majoritatea lor aceste date reprezintă o obligație legală sau contractuală necesară atât pentru încheierea, cât și pentru executarea contractului de prestări servicii hoteliere, nefurnizarea lor putând afecta furnizarea serviciilor contractate sau respectarea obligațiilor noastre legale, inclusiv cele legate de raportare și evidențiere. Societatea va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate cu ocazia rezervărilor de cameră, de săli, organizare evenimente numai în măsura şi pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor sale.

 

Pe site-ul www.newerahotel.ro si pagina de Facebook a NEW ERA Hotels, clienţii pot efectua rezervări sau pot solicita oferte. Prin clic pe butonul “Imi Place/ Like” aflat pe pagina de Facebook gestionate de NEW ERA Hotels, persoana vizată consimte la publicarea ştirilor şi ofertelor Societăţii pe pagina de Facebook. Va informam ca NEW ERA Hotels nu administrează platforma de socializare, ci doar pagina de profil. Dacă persoana vizată nu doreşte transmiterea informaţiilor către reţelele sociale sau primirea de informaţii/oferte, atunci poate impiedica acest lucru dând click pe butonul “Nu îmi place”.

 

Site-ul www.newerahotel.ro sau pagina de Facebook a NEW ERA Hotel, pot conţine link-uri care nu sunt administrate de societate. Societatea nu are nicio influenţă asupra conţinutului sau securităţii paginilor web, menţinute de firmele partenere sau publicitatea efectuată de alte companii, prin urmare nu îşi poate asuma nicio răspundere pentru vizitarea acestor pagini web. Înainte de a oferi datele dvs. cu caracter personal, vă solicităm să consultaţi politicile sau informaţiile de confidenţialitate publicate pe pagina web respectivă. 

 

Pe site-ul nostru www.newerahotel.ro cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web. Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală. 

 

Site-ul nostru www.newerahotel.ro, utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului. 

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți. 

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences). 

Deoarece Societatea prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât şi pentru a vă ţine la curent cu activităţile noastre (newsletter), dorim să vă asigurăm pe această cale că am luat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dvs împotriva accesului neautorizat sau a modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. 

 

Persoanele vizate au dreptul să revoce oricând respectiva declaraţie de consimţământ emisă prin procedura de confirmare a abonării prin e-mail. După revocare, aceste date personale vor fi şterse de către operator. Societatea consideră în mod automat retragerea de la primirea newsletterului ca pe o revocare a consimţământului. În cazul în care nu mai doriţi să fiţi informat despre evenimentele şi serviciile oferite de New Era Hotel, vă rugăm să transmiteţi o solicitare de DEZABONARE la adresele de e-mail: _______ sau să urmăriţi instrucţiunile din e-mail, din subsol, apăsând unsubscribe.

Prelucrarea de date cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea, stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

 

Scopurile prelucrării și persoanele vizate: Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialităţii, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează fără a se limita în următoarele scopuri: 

 • Pentru furnizarea serviciilor hoteliere, organizare evenimente; 
 • Pentru a fi contactat și a vă răspunde în legătură cu serviciile pe care le utilizați sau preconizați să le utilizați de la NEW ERA Hotel; 
 • În scopuri contabile, financiare privind facturarea; 
 • Comunicări de marketing (în măsura în care v-ați dat consimțământul); 
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT; 
 • Pentru raportări la Institutul Naţional de Statistică, executori judecătoreşti, instituţii bancare etc.; 
 • Pentru recuperarea creanțelor datorate, datele vor fi communicate apărătorilor aleşi, instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 
 • -Pentru alte scopuri determinate de contract sau lege, ca obligație legală. 

Principiile prelucrării: Prelucrăm datele cu caracter personal în condiţii de legalitate, echitate şi transparenţă. 

Baza legală pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare din scopurile menţionate în prezenta Informare este oricare din cele ce urmează: 

 • consimţământul persoanei vizate.
 • scop de prelucrare compatibil cu scopul inițial al prelucrării datelor cu caracter personal; 
 • executarea contractului la care persoana vizată este parte sau cererea acestuia efectuată înainte de încheierea unui contract, în vederea încheierii contractului sau al executării contractului; 
 • obligația legală: conformarea cu cerinţele legale imperativ aplicabile; 
 • interesul legitim şi legal pentru a asigura furnizarea serviciilor proprii, pentru prelucrări în scopuri de marketing, publicitate, marketing direct, sondaje și comunicări prin e-mail sau alte canale, pentru prevenirea și combaterea fraudelor. 

 

Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ştergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscala).

 

Subcontractori: Pentru furnizarea serviciilor, NEW ERA Hotel poate angaja persoane împuternicite, operatori parte, furnizori de servicii în calitate de subcontractori. În aceste situaţii, NEW ERA Hotel se va asigura că orice subcontractant pe care îl angajează a semnat un contract cu clauze contractuale standard care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în GDPR şi să asigure protecţia drepturilor.

 

Drepturile persoanelor vizate: 

 • Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal deținute de NEW ERA Hotel. Cererea se adresează în scris la unităţile hoteliere sau pe e-mail la adresa __________, conform modelului afişat pe site. 
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal. Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte. Actualizarea datelor considerate incorecte se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul NEW ERA Hotel sau pe e-mail la adresa _________conform modelului afişat pe site (de afisat pe site). 
 • Dreptul de ștergere. NEW ERA Hotel va prelucra și păstra datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. La expirarea perioadelor de timp menționate pentru păstrarea datelor, acestea vor fi șterse și anonimizate. În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul însă de a solicita ștergerea datelor sale personale. 
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal. 
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor. 
 • Dreptul de retragere a consimţământului în orice moment. Retragerea consimţământului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. 

Solicitări. Plângeri. Orice solicitare în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau plângere în legătură cu modul în care NEW ERA Hotel prelucrează datele cu caracter personal se va adresa în scris, datată şi semnată (conform modelului prezentat) la NEW ERA INVESTORS S.R.L., Bucureşti Sector 3, Str. ŞELARI Nr. 14, CAM 9 sau la adresa de e-mail: ________. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în: B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79). Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singură solicitare în cursul unui an. 

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.